Stomatologia cyfrowa – projektowanie uśmiechów przy użyciu najnowszej technologii

Cały świat bardzo dynamicznie się rozwija. Wszystko, co kiedyś robiono ręcznie, analogowo, od dawna znajduje się w świecie cyfrowym. Tak samo jest w świecie stomatologii. W zasadzie trudno jest teraz znaleźć dziedzinę stomatologii, która mogłaby się rozwijać bez rozwoju technologii cyfrowej.

Na pewno nie raz spotkałeś się w gabinecie stomatologicznym z takim pojęciem jak “Cyfrowe projektowanie uśmiechu”, czy z zastosowaniem skanera wewnątrzustnego zamiast standardowych wycisków. To tylko niewielka cząstka cyfrowego świata stomatologii.

Obecnie w leczeniu wyróżniamy następujące etapy:

 1. Planowanie kompleksowego leczenia w oparciu o protokoły stomatologii cyfrowej;
 2. Planowanie leczenia ortodontycznego (jeśli jest konieczne);
 3. Planowanie zabiegu chirurgicznego i produkcja niezbędnych komponentów;
 4. Finalizacja leczenia – projektowanie i oddanie pracy protetycznej.

Z tego wpisu dowiesz się:

 • Jak działa skaner wewnątrzustny?
 • Jakie są etapy nowoczesnego leczenia stomatologicznego?
 • Jakie są zalety stomatologii cyfrowej?

Stomatologia cyfrowa – precyzyjny skaner wewnątrzustny 

Zacznijmy od pierwszych kroków pacjenta w gabinecie. Jak już pewnie wiecie, ponieważ cały czas to powtarzam, droga pacjenta do uzyskania pięknego uśmiechu zawsze zaczyna się od pełnej diagnostyki i stworzenia kompleksowego planu leczenia. Stworzenie implantologicznego planu leczenia często nie jest proste. Aby dobrze to zrobić, trzeba wyobrazić sobie przyszłe zęby pacjenta. I tu z pomocą przychodzi stomatologia cyfrowa. Już na pierwszej wizycie pacjenta, wykonujemy tomografię komputerową i skanujemy górną i dolną szczękę pacjenta za pomocą skanera wewnątrzustnego. 

Skaner wewnątrzustny to urządzenie, które pozwala na uzyskanie precyzyjnego obrazu jamy ustnej w czasie rzeczywistym. Wyglądem przypomina małą kamerę, która wykonuje serię zdjęć 3D, łącząc je ze sobą i przekładając na pełen skan jamy ustnej w trójwymiarze. Skaner wewnątrzustny jest doskonałym zamiennikiem tradycyjnych wycisków i ma wiele zalet przemawiających za jego stosowaniem.

 1. Przede wszystkim, z uwagi na małą głowicę, nie powoduje odruchu wymiotnego, który był często spotykany u pacjentów podczas wkładania do ust tzw. łyżki z masą wyciskową.
 2. Wykonanie skanów jest o wiele krótsze niż w przypadku tradycyjnych wycisków.
 3. Skaner wewnątrzustny nie brudzi, podczas gdy pozostałości tradycyjnych mas wyciskowych często zostają w ustach i na wargach.
 4. Możemy przechowywać w chmurze wszystkie skany pacjenta i wrócić do nich zawsze kiedy tylko tego potrzebujemy.
skaner

Nowoczesne technologie w stomatologii – etapy leczenia

Wracając do tematu cyfrowej stomatologii i kolejnych etapów:

Po zeskanowaniu pacjenta, skany obu szczęk łączymy ze zdjęciami fotograficznymi oraz tomografią komputerową i na tej podstawie wstępnie projektujemy nowy uśmiech. Jest to tzw. wax up cyfrowy. Istnieje wiele programów do cyfrowego projektowania uśmiechu, dzięki którym lekarz może zaplanować przede wszystkim układ funkcjonalny, a pacjent może zobaczyć u siebie efekt końcowy i zwizualizować sobie jak będzie wyglądał na końcu leczenia. Efekty tego projektu są bardzo naturalne.

Planując rozmieszczenie implantów kluczowe są dla mnie nie tylko warunki chirurgiczne, ale takie samo znaczenie mają dla mnie aspekty estetyczne. Ważne jest to, żeby wszczepić implant nie w miejsce gdzie jest dobrej jakości kość, ale również w taki sposób, aby estetycznie można wykonać na nim korony lub mosty. To do pozycji finalnych zębów planujemy idealne położenie implantów, nie na odwrót.

planowanie implantów
planowanie orto

Na tym etapie widzimy również czy pacjent potrzebuje leczenia ortodontycznego, aby uzyskać zamierzony efekt. Jeśli tak, wtedy kierowany jest do ortodonty. W dzisiejszym świecie ortodoncja również nie funkcjonuje bez technologii cyfrowej.

Tutaj tak samo wykorzystywane są skany pacjenta, tomografia komputerowa oraz zdjęcia fotograficzne. Na podstawie tych danych planowane jest rozmieszczenie zębów, wizualizacja dla pacjentów, produkcja nakładek w przypadku aparatów ruchomych lub ułożenie zamków w przypadku aparatów stałych.

Kolejnym krokiem w leczeniu jest zabieg chirurgiczny. I tutaj, w moim implantologicznym świecie, również nie wyobrażam sobie już pracy bez technologii cyfrowej. Po akceptacji wizualizacji uśmiechu przez pacjenta, zlecamy wykonanie szablonu chirurgicznego, który pozwala mi na umieszczenie implantów dokładnie w takiej pozycji, jaką zaplanowałem. To daje mi pewność, że zabieg będzie przewidywalny i precyzyjnie przeprowadzony, a jego efekty będą długotrwałe. W zależności od zasięgu zabiegu i planowanej odbudowy, bardzo często wykonujemy również uzupełnienie tymczasowe, które pacjent otrzymuje zaraz po zabiegu. Czasami w oczach pacjenta wygląda to na magię, ponieważ zaraz po usunięciu zębów i wszczepieniu implantu/-ów, pacjent otrzymuje nowe zęby. Dzięki stomatologii cyfrowej możemy precyzyjnie zaplanować odbudowę zębów tak, żeby była estetyczna, ale również funkcjonalna na czas integracji implantów z kością.

Ostatnim etapem jest oddanie ostatecznej pracy opartej na implantach. Dzięki stomatologii cyfrowej jesteśmy w stanie ten etap przyspieszyć i zminimalizować ilość wizyt. Jeśli pacjent dobrze się czuł w zębach tymczasowych, dzięki projektom zapisanym w chmurze, po prostu powielamy tą pracę protetyczną i zamieniamy na pracę stałą, wykonaną z bardziej trwałych i estetycznych materiałów.

Natomiast jeśli zęby tymczasowe wymagają korekty, wtedy w porozumieniu z technikiem dentystycznym, możemy wprowadzić zmiany i otrzymać idealne zęby ostateczne. Technologia cyfrowa daje nam pewność, że to co zaprojektowaliśmy, zostanie wykonane. Niestety nie mamy tej pewności kiedy wykonujemy wszystkie etapy analogowo. Kolejną zaletą cyfrowego wykonywania pracy jest jej powtarzalność. W przypadku jakiejkolwiek awarii możemy wyfrezować dokładnie taką samą pracę protetyczną.

Rewolucja w dziedzinie stomatologii

Podsumowując, w moim odczuciu, w dzisiejszym świecie nie wdrożenie stomatologii cyfrowej do gabinetu jest nie tylko brakiem rozwoju, ale cofaniem się. Ja nie wyobrażam sobie już pracy analogowo.

Cyfrowa stomatologia daje wiele możliwości nie tylko lekarzom, ale również pacjentom.

Jako główne zalety możemy podkreślić:

 • komfort dla pacjenta
 • szybkość działania
 • skrócenie czasu leczenia
 • standaryzacja procesów
 • powtarzalność
 • dokładność.
dsd

Wiele aspektów naszego życia przeniosło się w sferę cyfrową, online. Również w stomatologii powstały już koncepcje zdalnych wizyt lub cyfrowego monitorowania przebiegu leczenia pacjentów. I pewne jest to, że ten proces się nie zatrzyma, a tylko od nas zależy jak go wykorzystamy.

Jeśli chciałbyś zwizualizować swój uśmiech jeszcze przed rozpoczęciem leczenia zapraszam na konsultację!

Wojciech Fąferko

Lekarz implantolog

Lekarz stomatolog z prawie 20-letnim doświadczeniem, założyciel i dyrektor medyczny sieci gabinetów skupiających się na leczeniu implantologicznym. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Odbył staż podyplomowy, m.in. na Katedrze Chirurgii Stomatologicznej. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem z europejskim tytułem implantologa oraz student Master in Oral Implantology. Ukończył dwuletnie studia podyplomowych na New York College of Dentistry oraz na Uniwersytecie w Sienie we Włoszech z tytułem Master of Prosthodontics.

Formularz bezpłatnej konsultacji telefonicznej z Opiekunem

Wypełnij formularz w celu umówienia bezpłatnej konsultacji telefonicznej z naszym Opiekunem Pacjenta.

  Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w tym formularzu w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

  To top